Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Parochiekerk Sint-Jozef en Sint-Antonius van Padua

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
92579
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/92579

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Parochiekerk Sint-Jozef en Sint-Antonius van Padua, met Van Peteghemorgel beschermd als monument bij M.B. van 07.02.1980. De kerk wordt aan de linkerzijde geflankeerd door de pastorie en rechts door de voormalige onderpastorie en het parochiaal centrum.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Parochiekerk Sint-Jozef en Sint-Antonius van Padua

Heikant zonder nummer (Zele)
De plattegrond ontvouwt een driebeukige transeptloze kerk van zes traveeën met een smaller koor van één travee en een driezijdige sluiting, aan weerszijden ingesloten door sacristieën met een rechthoekig grondplan. Eerstesteenlegging op 21 juni 1854. in 1859 werd de kerk verheven tot een onafhankelijke parochiale hulpkerk voor de wijken Heikant en Bos. De kerktoren werd gebouwd in 1865.