Beschermd monument

Abdij van Averbode: slot- en boomgaardmuur, boekenwinkel en bergplaatsen

Beschermd monument van 19-12-2014 tot heden
ID: 9259   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9259

Besluiten

Abdij van Averbode: bergplaatsen, boekenwinkel, slotmuur en muur van de boomgaard
wijzigingsbesluiten: 19-12-2014  ID: 5641

Beschrijving

Deze bescherming betreft de boekenwinkel van de abdij van Averbode naast de kerk met bergplaatsen, de slotmuur en de muur van de boomgaard. Deze elementen zijn reeds beschermd sinds 25/03/1975. In 2014 werd een administratieve fout rechtgezet.Waarden

De kerk, de prelatuur, de konventsgebouwen, de pandgang, de sacristie, de kapittelzaal, het poortgebouw, de pastorie, de gebouwen tussen de pastorie en de drukkerij, het jeugdheem, de schrijnwerkerij en remise, de stallen, de schuur, het washuis, de pikkelpoort, de kapelletjes uitgebreid tot de bergplaatsen, de boekenwinkel, de slotmuur en de muur van de boomgaard, zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang.


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Domein abdij van Averbode

Abdijstraat 1 (Scherpenheuvel-Zichem), Averboodsebaan zonder nummer (Tessenderlo)
Premonstratenzer of norbertijnenabdij, gesticht omstreeks 1135, met kloostergebouwen uit het eerste kwart van de 18de eeuw omgeven door besloten abdijtuin voorzien van tuinbrug en tuinpaviljoen; ongeveer 3,5 hectare, onderdeel van een groter geheel van boomgaarden, nutstuinen, vijvers en bossen dat gedeeltelijk nog bestaat; landschappelijk heraangelegd in 1860-1870 maar met behoud van diverse elementen (vijvers, talud) die minstens tot 1650 teruggaan.


Domein abdij van Averbode

Abdijstraat 1, Averboodsebaan zonder nummer (Scherpenheuvel-Zichem, Tessenderlo)
Circa 1125 gesticht door Arnold II, graaf van Loon. Als ligging voor de abdij van Averbode werd de heuvelrug tussen Langdorp en Tessenderlo gekozen, die de bekkens van de Grote Nete en de Demer scheidt.