Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Herberg Drie Koningen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 92623   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/92623

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Hoekhuis met aan de Marktzijde, trapgevel (11 treden + topstuk met bolbekroning); vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (pannen), vermoedelijk uit de 17de eeuw.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Herberg Drie Koningen

Markt 34 (Oudenaarde)
Hoekhuis met aan de Marktzijde, trapgevel (11 treden + topstuk met bolbekroning); vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (pannen), vermoedelijk uit de 17de eeuw.