Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Oorlogsgedenkteken van de wijk Blaisantvest

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 09-11-2011 tot heden

ID
92696
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/92696

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Dit oorlogsmonument is opgebouwd uit blauwe hardstenen panelen, die tegen de bakstenen muur voor een winkelcentrum geplaatst werden. Het werd opgericht ter ere van strijders, politieke gevangenen, burgerlijke slachtoffers en opgeëisten uit de wijk Blaisantvest.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Oorlogsgedenkteken van de wijk Blaisantvest

Blaisantvest zonder nummer (Gent)
Dit oorlogsmonument werd opgericht ter ere van strijders, politieke gevangenen, burgerlijke slachtoffers en opgeëisten uit de wijk Blaisantvest. Centraal bevindt zich het monument ter ere van WOI. Na de Tweede Wereldoorlog werden er links en rechts van het originele monument panelen bijgeplaatst. De signaturen op het werk verwijzen naar bronsgieter Lentacker en beeldhouwer Pieter Heckers.