Beschermd monument

Herenhuis De Bloempot

Beschermd monument van 11-08-1943 tot heden

ID
927
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/927

Besluiten

Woningen, brouwerij, herberg en refugiehuizen van de abdijen van Averbode, Tongerlo en Corsendonck
definitieve beschermingsbesluiten: 11-08-1943  ID: 76

Beschrijving

Het herenhuis De Bloempot is beschermd als monument.



Waarden

Het huis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

-

historische waarde

-

historische waarde

in casu archeologische waarde


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Herenhuis de Bloempot met tuin

Koning Albertstraat 38 (Diest)
Statig Louis XV-dubbelhuis met twee verdiepingen dagtekenend van 1765.