Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Villa's en bomenrij

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 19-12-2014 tot heden
ID: 9270   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9270

Besluiten

Villa's en bomenrij
wijzigingsbesluiten: 19-12-2014  ID: 5643

Beschrijving

Deze bescherming betreft de dreef (Quinten Matsijslei) en enkele alleenstaande villa's op de hoeken van de Quinten Matsijslei met de Wouwstraat. Het stadsgezicht is beschermd sinds 11/04/1984. In 2014 werd een administratieve fout in het besluit rechtgezet: in het besluit wordt 'brouwerij' vermeld, dit moet 'bomenrij' zijn.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de esthetische en stedenbouwkundige waarde van het pand als volgt werd gemotiveerd:

  • De esthetische waarde van de villa’s en de bomenrij wordt gevormd doordat het fraaie voorbeelden zijn van alleenstaande landhuizen, daterend van circa 1900, gelegen binnen een omhaagde tuin en aan een dreef.
  • De stedenbouwkundige waarde van de villa’s wordt gevormd doordat het woningen betreft met een typische architectuur van de overgangsperiode van de 19de naar de 20ste eeuw, gegroepeerd in een groene omgeving.Waarden

De villa’s en de brouwerij zijn beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu stedenbouwkundige waarde

artistieke waarde

in casu esthetische waarde


Aanduiding van

Is de bescherming van

Villa's en bomenrij

Quinten Matsijslei , Wouwstraat 30-34 (Mortsel)
De Quinten Matsijslei is een met Amerikaanse eik afgezoomde dreef. Op de hoeken met de Wouwstraat staan fraaie voorbeelden van alleenstaande villa’s.


Is de omvattende bescherming van

Eenheidsbebouwing Villa Johnny en Villa Rosy

Wouwstraat 32-34 (Mortsel)
Eenheidsbebouwing in cottagestijl geritmeerd door puntgevels met sierlijke houten overkapping, uit begin 20ste eeuw.


Villa Rosa

Wouwstraat 30 (Mortsel)
Baksteenbouw met kleurige baksteenbanden en versierde boogvelden, zuidelijke hoektravee met bovenaan ronde toren onder peerspits.