Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Oorlogsmonument

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 20-09-2010 tot heden

ID: 92711   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/92711

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Beeldbepalend oorlogsmonument omgeven door verhoogd plantsoen. Zeer figuratief uitgewerkte bronzen beeldengroep naar ontwerp van Geo Verbanck, een moeder met zoon en dochter voorstellend die een bloemenslinger en krans aan een militair en opgeëiste overhandigen.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Oorlogsmonument

Heldenplein zonder nummer (Dendermonde)
Beeldbepalend oorlogsmonument omgeven door verhoogd plantsoen. Zeer figuratief uitgewerkte bronzen beeldengroep naar ontwerp van Geo Verbanck, een moeder met zoon en dochter voorstellend die een bloemenslinger en krans aan een militair en opgeëiste overhandigen.