Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Ingangspoort externaat Berkenboom

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
92728
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/92728

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Bakstenen toegang tussen twee huizen geprangd, met trapgevel, speklagen en neogotisch zandstenen maaswerk in het timpaan, uit eind 19de eeuw.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Ingangspoort externaat Berkenboom

Ankerstraat 39 (Sint-Niklaas)
Bakstenen toegang tussen twee huizen geprangd, met trapgevel, speklagen en neogotisch zandstenen maaswerk in het timpaan, uit eind 19de eeuw.