Beschermd monument

Kapel Sint-Verona

Beschermd monument van 19-12-2014 tot heden
ID: 9273   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9273

Besluiten

Sint-Veronakapel
wijzigingsbesluiten: 19-12-2014  ID: 5645

Beschrijving

Deze bescherming betreft de kapel van Sint-Verona (gebouw zelf). De kapel is reeds beschermd sinds 25/03/1938. In 2014 werd een administratieve fout rechtgezet: het oorspronkelijke besluit vermeldt de Sint-Veronicakapel. Dit werd aangepast naar Sint-Verona.Waarden

De Sint-Veronakapel is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

-

historische waarde

in casu oudheidkundige waarde

historische waarde

in casu geschiedkundige waarde


Aanduiding van

Is de bescherming van

Sint-Veronakapel

Kapellestraat zonder nummer (Bertem)
Romaanse parochiekerk Sint-Lambertus van circa 1200 met verbouwingen uit de 17de en 18de eeuw.