Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
92739
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/92739

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Grote gesloten hoeve met aan de straat (ten noordwesten), op de rooilijn vooruitspringend boerenhuis. Rechts aanpalend lager, L-vormig bedrijfsgebouw met brede poortdoorrit en stallen, grote hoge dwarsschuur ten zuidoosten op het achtererf.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve

Oudenhoek 43 (Wetteren)
Grote gesloten hoeve met aan de straat, op de rooilijn vooruitspringende boerenwoning. Rechts aanpalend lager, L-vormig bedrijfsgebouw met brede poortdoorrit en stallen, grote hoge dwarsschuur ten zuidoosten op het achtererf. Als hoeve met losse bestanddelen opgetekend op de Ferrariskaart van 1771-78; vóór 1835 uitgebreid en geëvolueerd naar een aanleg overeenstemmend met de huidige.