Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Katholieke jongensschool

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 20-09-2010 tot heden

ID: 92745   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/92745

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Voormalige katholieke jongensschool, nu lagere afdeling van de vrije basisschool "Sint Denijs". De vrije, lagere jongensschool werd in 1880 opgetrokken op een stuk grond dat geschonken was door de familie Papeians de Morchoven en gelegen was in de onmiddellijke omgeving van het klooster aan de huidige Kouterstraat.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Katholieke jongensschool

Kouterstraat 14 (Laarne)
De vrije, lagere jongensschool werd in 1880 opgetrokken op een stuk grond dat gelegen was in de onmiddellijke omgeving van het nu gesloopte klooster aan de huidige Kouterstraat. Schoolgebouwen gelegen aan de westelijke straatzijde tegenover de gemeentelijke begraafplaats van Kalken; de diverse vleugels omsluiten een bijna driehoekige, geplaveide speelplaats.