Beschermd monument

Windmolen De Wachter

Beschermd monument van 19-12-2014 tot heden

ID
9280
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9280

Besluiten

Windmolen De Wachter
wijzigingsbesluiten: 19-12-2014  ID: 5647

Beschrijving

Deze bescherming betreft de windmolen De Wachter. De molen is beschermd sinds 19/04/1982. In 2014 werd een administratieve fout in het besluit rechtgezet.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de industrieel-archeologische waarde van de molen als volgt werd gemotiveerd: De industrieel-archeologische waarde van de molen wordt gevormd doordat de molen als beltmolen deel uitmaakt van een landelijke omgeving, waarbij kerk, kasteel en molen de historisch gegroeide visuele bakens vormen van het dorpsgezicht Dilsen.Waarden

De windmolen De Wachter is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

industrieel-archeologische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Windmolen De Wachter

Heilderveld zonder nummer (Dilsen-Stokkem)
Molen De Wachter, gebouwd in 1871, is een bewaarde molenromp die teruggaat op een korenmolen, type stenen bovenkruier, bergmolen (beltmolen). De molen maakt deel uit van een landelijke omgeving, waarbij kerk, kasteel en molen de historisch gegroeide visuele bakens vormen van het dorpsgezicht Dilsen. Conische bakstenen molenromp op een deels afgegraven, met gras begroeide belt in een weide.