Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Waterburcht Hof ter Walle

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 92819   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/92819

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Waterburcht gelegen in een uitgestrekt park ten zuiden van de rijksweg Antwerpen-Rijsel, waarin tevens een koetshuis met oranjerie en gietijzeren hangbrug op te merken zijn.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Kasteeldomein Cortewalle

Essendreef 2, Zwarte Dreef 1 (Beveren)
Waterburcht gelegen in een uitgestrekt park ten zuiden van de rijksweg Antwerpen-Rijsel, waarin tevens een koetshuis met oranjerie en gietijzeren hangbrug op te merken zijn.