Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Alleenstaand burgerhuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden
ID: 92823   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/92823

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Alleenstaand burgerhuis met voortuintje, gedeeltelijk afgesloten door een fraai ijzeren hek. Dubbelhuis van drie traveeën met twee bouwlagen onder schilddak (mechanische pannen), daterend van 1870.Waarden


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Alleenstaand burgerhuis

Kerkdreef 1 (Gent)
Alleenstaand burgerhuis met voortuintje, gedeeltelijk afgesloten door een fraai ijzeren hek. Dubbelhuis van drie traveeën met twee bouwlagen onder schilddak (mechanische pannen), daterend van 1870.