Beschermd monument

Steenkoolmijn Winterslag: fase 2

Beschermd monument van tot heden

ID
9287
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9287

Besluiten

Steenkoolmijn
definitieve wijzigingsbesluiten: 19-12-2014  ID: 5648

Rechtsgevolgen

Meer informatie over de rechtsgevolgen van beschermingen vind je op onze website.

Beschrijving

Deze bescherming betreft het hoofdcomplex van de steenkoolmijn van Winterslag en het gebouwencomplex met de elektrische centrale. Het hoofdcomplex omvat de voormalige hoofdburelen van de directie, de burelen van de administratie, de kleedkamer, de badzalen, de lampenzaal en de zaal met veiligheidslampen. In het gebouwencomplex dat de voormalige elektrische centrale omvat, bevinden zich nog de oude schakel- en controlepanelen.

Deze elementen zijn beschermd sinds 22/12/1993. In 2014 werd een administratieve fout in het besluit rechtgezet.Waarden

De volgende gebouwen van de steenkoolmijn zijn beschermd als monument

 • het hoofdcomplex omvattende:
  • de voormalige hoofdburelen van de directie
  • de voormalige burelen administratie en kleedkamer
  • de voormalige badzaal
  • de voormalige lampenzaal
  • de voormalige zaal veiligheidslampen
 • het gebouwencomplex omvattende
  • de voormalige elektrische centrale waarin zich nog de oude schakel- en controlepanelen bevinden

omwille van het algemeen belang gevormd door de:

industrieel-archeologische waarde

Het zijn goede voorbeelden van de wijze waarop een utilitaire bestemming met een esthetisch verzorgd, zelfs prestigieus uitzicht bij administratieve en industriële gebouwen en inrichtingen vóór en tijdens de Eerste Wereldoorlog geconcipieerd werd.
De stijl van de gebouwen illustreert een traditionele strekking in de toenmalige opvattingen over bedrijfsarchitectuur in het algemeen en bij de Stichtende Vennootschap van de mijn te Winterslag in het bijzonder.
De gebouwen vormen essentiële ruimte- en beeldbepalende elementen en maken tevens deel uit van de context die in essentie bij de in fase 1 te beschermen monumenten hoort.


Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Elektrische centrale

Evence Coppéelaan (Genk)
Elektrische centrale van de steenkoolmijn van Winterslag, uitgebouwd vanaf 1919. In het gebouw bevinden zich nog de oude schakel- en controlepanelen.


Hoofdcomplex van de mijn van Winterslag

Evence Coppéelaan 87-89 (Genk)
Gebouwen opgetrokken uit bak- en natuursteen, op een breukstenen sokkel. Gevels in neotraditionale en neoclassicistische stijl, met gebruik van de voor deze stijlen typische ornamenten.

Is de gedeeltelijke bescherming van

Steenkoolmijn van Winterslag

Brikkenovenstraat 48-50, C-Mine 1-5, Evence Coppéelaan 89-91 (Genk)
In 1901 en 1902 werden door de Société Limbourgeoise de Recherches et d'Exploitation twee proefboringen gedaan te Gelieren en te Winterslag. De schachtdelving startte op 4 maart 1912 voor schacht I, en op 10 februari 1913 voor schacht II.


Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.