Steenkoolmijn Winterslag: fase 2

Beschermd monument van 19-12-2014 tot heden

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Genk
Deelgemeente Genk
Straat Evence Coppéelaan
Locatie Evence Coppéelaan (Genk)

Administratieve gegevens

Andere nummers
 • 4.01/71016/110.1
 • 4.01/71016/111.1
 • OL000599
 • OL000600

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Steenkoolmijn van Winterslag

Brikkenovenstraat 48-50, C-Mine 1-5, Evence Coppéelaan 89-91 (Genk)

In 1901 en 1902 werden door de Société Limbourgeoise de Recherches et d'Exploitation twee proefboringen gedaan te Gelieren en te Winterslag. De schachtdelving startte op 4 maart 1912 voor schacht I, en op 10 februari 1913 voor schacht II.

Is de omvattende bescherming van

Hoofdcomplex van de mijn van Winterslag

Evence Coppéelaan 87-89, Genk (Limburg)

Gebouwen opgetrokken uit bak- en natuursteen, op een breukstenen sokkel. Gevels in neotraditionale en neoclassicistische stijl, met gebruik van de voor deze stijlen typische ornamenten.

Geen afbeelding beschikbaar

Ketelhuis, elektrische centrale en aanhorigheden

Evence Coppéelaan zonder nummer, Genk (Limburg)

Het ketelhuis, voornamelijk opgetrokken in metaalvakwerk, betonskelet en baksteenmetselwerk, kreeg zijn kenmerkende noordgevel omstreeks 1928, en omsluit de elektrische centrale.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Deze bescherming betreft het hoofdcomplex van de steenkoolmijn van Winterslag en het gebouwencomplex met de elektrische centrale. Het hoofdcomplex omvat de voormalige hoofdburelen van de directie, de burelen van de administratie, de kleedkamer, de badzalen, de lampenzaal en de zaal met veiligheidslampen. In het gebouwencomplex dat de voormalige elektrische centrale omvat, bevinden zich nog de oude schakel- en controlepanelen.

Deze elementen zijn beschermd sinds 22/12/1993. In 2014 werd een administratieve fout in het besluit rechtgezet.

Waarden

De volgende gebouwen van de steenkoolmijn zijn beschermd als monument

 • het hoofdcomplex omvattende:
  • de voormalige hoofdburelen van de directie
  • de voormalige burelen administratie en kleedkamer
  • de voormalige badzaal
  • de voormalige lampenzaal
  • de voormalige zaal veiligheidslampen
 • het gebouwencomplex omvattende
  • de voormalige elektrische centrale waarin zich nog de oude schakel- en controlepanelen bevinden

omwille van het algemeen belang gevormd door de:

industrieel-archeologische waarde

Het zijn goede voorbeelden van de wijze waarop een utilitaire bestemming met een esthetisch verzorgd, zelfs prestigieus uitzicht bij administratieve en industriële gebouwen en inrichtingen vóór en tijdens de Eerste Wereldoorlog geconcipieerd werd.
De stijl van de gebouwen illustreert een traditionele strekking in de toenmalige opvattingen over bedrijfsarchitectuur in het algemeen en bij de Stichtende Vennootschap van de mijn te Winterslag in het bijzonder.
De gebouwen vormen essentiële ruimte- en beeldbepalende elementen en maken tevens deel uit van de context die in essentie bij de in fase 1 te beschermen monumenten hoort.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.