Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Begijnenhuis Sint-Felix

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden
ID: 92883   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/92883

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Breedhuis van vier traveeën en twee bouwlagen met zadeldak (Vlaamse pannen), linker zijaandak met muurvlechtingen, uit 17de eeuw.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Begijnenhuis Sint-Felix

Gravin Johannastraat 31 (Gent)
Breedhuis van vier traveeën en twee bouwlagen met zadeldak (Vlaamse pannen), linker zijaandak met muurvlechtingen, uit 17de eeuw. Later aangepaste verankerde bakstenen lijstgevel met dubbelhuisopstand.