Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Slagerij

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 92898   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/92898

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Voormalige slagerij zogenaamd "Maison F. Creemers, Boucherie Charcuterie Moderne - Spécialité de Jambon du Pays", zie op glas geschilderd opschrift en medaillon in het middelste bovenvenster, thans met ervoor geplaatst paneel met opschrift: "Xaline, Vishandel, Poissonnerie". Rijhuis met oudere kern, in 1912 voorzien van nieuwe voorgevel en achterbouwen.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Slagerij

Franklin Rooseveltplein 20 (Ronse)
Voormalige slagerij zogenaamd "Maison F. Creemers, Boucherie Charcuterie Moderne - Spécialité de Jambon du Pays", zie op glas geschilderd opschrift en medaillon in het middelste bovenvenster, thans met ervoor geplaatst paneel met opschrift: "Xaline, Vishandel, Poissonnerie". Rijhuis met oudere kern, in 1912 voorzien van nieuwe voorgevel en achterbouwen.