Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Steenbakkerij Scheerders van Kerchove's Verenigde Fabrieken N.V.

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 92930   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/92930

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

"Scheerders van Kerchove's Verenigde Fabrieken N.V.", in 1905 opgericht door Leon-Jean Scheerders, met als naam "Pannen- en Steenbakkerijen van Sint-Nicolaas". De kleigroeven lagen op het grondgebied der oude heerlijkheid Puyenbeke.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Steenbakkerij Scheerders van Kerchove's Verenigde Fabrieken N.V.

Aerschotstraat 114 (Sint-Niklaas)
Uitgestrekt complex als binnenblok tussen Aerschot-, Dal-, Hazewind- en Lange Halsbeekstraat en de spoorweg Antwerpen-Gent. Van de oorspronkelijke stoomsteenbakkerij rest enkel de schoorsteenvoet van de oostwest-gerichte, vernieuwde Hoffmannoven. Fabriek voor asbestcement, in 1921-23 gebouwd naar ontwerp van architect August D'Hooge, in Amsterdams geïnspireerde art-decogetinte baksteenarchitectuur.