Beschermd monument

Heilige Moeder Annakapel

Beschermd monument van 04-03-2005 tot heden

ID
9294
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9294

Besluiten

Religieus erfgoed
definitieve beschermingsbesluiten: 04-03-2005  ID: 4352

Beschrijving

De bescherming omvat de Heilige Moeder Annakapel. Het perceel bij de boerenwoning aan de Populierestraat, waarop de kapel gelegen is, werd in 1991 beschermd als dorpsgezicht.Waarden

Sint-Annakapel is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu bouwhistorische waarde: : Representatief voorbeeld van een wegkapel opgericht door een. vooraanstaande boerenfamilie op eigen gronden. Het is een vroeg voorbeeld van de volksdevotie, meer bepaald ter ere van de Heilige Anna. Wellicht gaat de kapel terug op een oudere kapel op dezelfde plaats of elders. Het in marmerimitatie beschilderde altaar is immers l8de-eeuws en werd uit een andere kapel gerecupereerd.

volkskundige waarde

in casu bouwhistorische waarde: : Representatief voorbeeld van een wegkapel opgericht door een. vooraanstaande boerenfamilie op eigen gronden. Het is een vroeg voorbeeld van de volksdevotie, meer bepaald ter ere van de Heilige Anna. Wellicht gaat de kapel terug op een oudere kapel op dezelfde plaats of elders. Het in marmerimitatie beschilderde altaar is immers l8de-eeuws en werd uit een andere kapel gerecupereerd.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Heilige Moeder Annakapel

Populierestraat zonder nummer (Herzele)
Kapel, via een gevelsteen gedateerd 1845. De gronden waren eigendom van de familie Van Der Sype, woonachtig op het naburige 17de-eeuwse boerenhof. De kapel werd opgetrokken door J.B. Van De Sype.