Beschermd monument

Neogotisch kruisbeeld en taxusstruiken

Beschermd monument van 04-03-2005 tot heden

ID
9295
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9295

Besluiten

Religieus erfgoed
definitieve beschermingsbesluiten: 04-03-2005  ID: 4352

Beschrijving

De bescherming omvat het neogotisch gietijzeren wegkruis met de omgevende aanleg met taxusstruiken.Waarden

Neogotisch kruisbeeld met omgevende aanleg is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu bouwhistorische waarde: : Representatief voorbeeld van 19de-eeuwse volksdevotie meer bepaald ter ere van de gekruisigde Christus. Representatief voorbeeld van een neogotisch gietijzeren wegkruis. De omgevende aanleg met taxusstruiken is representatief voor de aankleding van religieuze gedenktekens.

volkskundige waarde

in casu bouwhistorische waarde: : Representatief voorbeeld van 19de-eeuwse volksdevotie meer bepaald ter ere van de gekruisigde Christus. Representatief voorbeeld van een neogotisch gietijzeren wegkruis. De omgevende aanleg met taxusstruiken is representatief voor de aankleding van religieuze gedenktekens.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Neogotisch kruisbeeld met taxusbomen

Kauwstraat zonder nummer (Herzele)
Op de hoek tussen Doorn- en Kauwstraat, staat tussen taxusbomen, op een natuurstenen sokkel, een gietijzeren kruis opgesteld. Vermoedelijk gaat het hier om een laat-19de-eeuwse constructie. Het kruis kreeg een neogotische vormgeving met een ijzeren sokkel gedecoreerd met vierlobbige bloemen en verdiepte nissen.

Is de omvattende bescherming van

Drie op stam gezette taxussen bij wegkruis

Doornstraat zonder nummer, Kauwstraat zonder nummer (Herzele)
Bij het kruispunt van de Kauwstraat met de Doornstraat staan drie op stam gezette taxussen bij een wegkruis. De hof rond het kruis is afgesloten met een haag van scherpe hulst. Het geheel is beeldbepalend.