Beschermd monument

Sint-Lievenskapel

Beschermd monument van tot heden

ID
9296
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9296

Besluiten

Religieus erfgoed
definitieve beschermingsbesluiten: 04-03-2005  ID: 4352

Beschrijving

De bescherming omvat de neogotische Sint-Livinus- of Sint-Lievenskapel. De kapel werd in 1991 reeds beschermd als dorpsgezicht.Waarden

Sint-Lievenskapel is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu bouwhistorische waarde: : Representatief voorbeeld van een laatneogotische kapel uit de 20ste eeuw ter vervanging van oudere kapellen uit de 16de en 17de eeuw. Ze werd door de dorpsgemeenschap opgericht ter ere van de Heilige Livinus en door de familie Van Den Bossche, brouwers te Sint-Lievens-Esse, rijkelijk begiftigd (o.a. klok en vloer) en is bijgevolg een typisch voorbeeld van volksdevotie ten opzichte van een lokale heilige, in het bijzonder Heilige Livinus op de plaats van zijn marteldood.
Het neogotisch interieur is representatief voor de late neogotiek en de kunstproductie aan het begin van de 20ste eeuw (neogotische fries en opschrift, glas-in-loodramen, tapijttegel vloer, houten spitstongewelf, neogotische altaar vervaardigd door Leopold Blanchaert te Maaltebrugge, een neogotische gepolychromeerde Christus). De kapel, altaar en triomfkruis zijn rijkelijk beschilderd door Leo Bressers-Blanchaert (Gent). Eenvoudige doch kleurrijke glas-in-loodramen sieren de vensteropeningen en werden vervaardigd in het atelier van Camille Ganton (Gent).

volkskundige waarde

in casu bouwhistorische waarde: : Representatief voorbeeld van een laatneogotische kapel uit de 20ste eeuw ter vervanging van oudere kapellen uit de 16de en 17de eeuw. Ze werd door de dorpsgemeenschap opgericht ter ere van de Heilige Livinus en door de familie Van Den Bossche, brouwers te Sint-Lievens-Esse, rijkelijk begiftigd (o.a. klok en vloer) en is bijgevolg een typisch voorbeeld van volksdevotie ten opzichte van een lokale heilige, in het bijzonder Heilige Livinus op de plaats van zijn marteldood.
Het neogotisch interieur is representatief voor de late neogotiek en de kunstproductie aan het begin van de 20ste eeuw (neogotische fries en opschrift, glas-in-loodramen, tapijttegel vloer, houten spitstongewelf, neogotische altaar vervaardigd door Leopold Blanchaert te Maaltebrugge, een neogotische gepolychromeerde Christus). De kapel, altaar en triomfkruis zijn rijkelijk beschilderd door Leo Bressers-Blanchaert (Gent). Eenvoudige doch kleurrijke glas-in-loodramen sieren de vensteropeningen en werden vervaardigd in het atelier van Camille Ganton (Gent).

Aanduiding van

Is de bescherming van

Sint-Lievenskapel

Kauwstraat zonder nummer (Herzele)
De neogotische Sint-Livinus- of Sint-Lievenskapel ligt op een kleine helling buiten de dorpskern. De kapel werd ontworpen door Henri Geirnaert uit Gent in 1907.