Sint-Lievenskapel

Beschermd monument van 04-03-2005 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Herzele
Deelgemeente Sint-Lievens-Esse
Straat Kauwstraat
Locatie Kauwstraat zonder nummer (Herzele)
Alternatieve naam Sint-Livinuskapel

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/41027/157.1
  • OO003187

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Sint-Lievenskapel

Kauwstraat zonder nummer, Herzele (Oost-Vlaanderen)

De neogotische Sint-Livinus- of Sint-Lievenskapel ligt op een kleine helling buiten de dorpskern. De kapel werd ontworpen door Henri Geirnaert uit Gent in 1907.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De bescherming omvat de neogotische Sint-Livinus- of Sint-Lievenskapel. De kapel werd in 1991 reeds beschermd als dorpsgezicht.

Waarden

Sint-Lievenskapel is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde, volkskundige waarde

in casu bouwhistorische waarde: : Representatief voorbeeld van een laatneogotische kapel uit de 20ste eeuw ter vervanging van oudere kapellen uit de 16de en 17de eeuw. Ze werd door de dorpsgemeenschap opgericht ter ere van de Heilige Livinus en door de familie Van Den Bossche, brouwers te Sint-Lievens-Esse, rijkelijk begiftigd (o.a. klok en vloer) en is bijgevolg een typisch voorbeeld van volksdevotie ten opzichte van een lokale heilige, in het bijzonder Heilige Livinus op de plaats van zijn marteldood.
Het neogotisch interieur is representatief voor de late neogotiek en de kunstproductie aan het begin van de 20ste eeuw (neogotische fries en opschrift, glas-in-loodramen, tapijttegel vloer, houten spitstongewelf, neogotische altaar vervaardigd door Leopold Blanchaert te Maaltebrugge, een neogotische gepolychromeerde Christus). De kapel, altaar en triomfkruis zijn rijkelijk beschilderd door Leo Bressers-Blanchaert (Gent). Eenvoudige doch kleurrijke glas-in-loodramen sieren de vensteropeningen en werden vervaardigd in het atelier van Camille Ganton (Gent).
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.