Beschermd monument

Neogotisch klooster

Beschermd monument van 04-03-2005 tot heden
ID: 9297   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9297

Besluiten

Religieus erfgoed
definitieve beschermingsbesluiten: 04-03-2005  ID: 4352

Beschrijving

De bescherming omvat het neogotisch klooster.



Waarden

Neogotisch klooster is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu bouwhistorische waarde: : Representatief voorbeeld van een klein neogotisch bakstenen klooster opgericht circa 1870 aan de rand van het dorp en nabij een bedevaartsoord. De koppeling aan een schooltje maakt duidelijk dat de eerste bekommernis het verschaffen van onderwijs aan de lokale kinderen was. Tussen 1870 en 1915 werd het klooster en de school in verschillende fases uitgebouwd tot zijn huidige configuratie.
Het klooster- en schoolinterieur bleef nagenoeg intact bewaard. Het is een representatief voorbeeld van de neogotische bouwstijl, die binnen katholieke middens populair bleef en een ware huisstijl is geworden. Vele interieurelementen bleven bewaard (onder andere tapijttegelvloeren, beplanking, binnen- en buitenschrijnwerk met hun hang en sluitwerk, lambriseringen, houten treden in de klassen, ... ) De traphal werd met een geschilderde marmerimitatie afgewerkt. In de kapel bleef nog de oorspronkelijke neogotische beschildering bewaard met IHS-patroon en "M" in een vierlob . In de cellen en andere kamers bleven de schouwmantels bewaard..

Aanduiding van

Is de bescherming van

Neogotisch klooster

Kauwstraat 16 (Herzele)
Het klooster van Sint-Lievens-Esse werd opgericht omstreeks 1870 in neogotische stijl nabij de Sint-Livinuskapel. De koppeling aan een schooltje maakt duidelijk dat de eerste bekommernis het verschaffen van onderwijs aan de lokale kinderen was. Tussen 1870 en 1915 werd het klooster en de school in verschillende fases uitgebouwd tot zijn huidige configuratie.