Beschermd monument

Parochiekerk Sint-Michiel: orgel

Beschermd monument van 19-12-2014 tot heden
ID: 9298   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9298

Besluiten

Parochiekerk Sint-Michiel: orgel
wijzigingsbesluiten: 19-12-2014  ID: 5650

Beschrijving

Deze bescherming als monument betreft het orgel van de hand van Pieter Van Peteghem. Dit orgel werd beschermd bij koninklijk besluit van 25 maart 1980 in de voormalige Sint-Michielskerk aan het Gemeenteplein. In 1996 werd het orgel echter verplaatst naar de nieuwe Sint-Michielskerk, gelegen aan de overzijde van het plein. De bescherming op de oude locatie bleef geldig tot het wijzigingsbesluit in 2014, waarin de kadastrale gegevens van het orgel werden aangepast.


Waarden

Het orgel van de voormalige Sint-Michielskerk, in de nieuwe Sint-Michielskerk, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Parochiekerk Sint-Michiel

Oudstrijderslaan 53 (Keerbergen)
Eenvoudige, modernistische zaalkerk naar ontwerp van 1965 van de Brusselse architecten F. De Smet en W. Lateir, gelegen ten zuiden van het Gemeenteplein en palend aan de Oudstrijderslaan.