Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Kasteel Coninxdonck

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 92982   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/92982

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Het huidig kasteel, voormalig buitenverblijf genaamd Coninxdonck, werd in het eerste kwart van de 19de eeuw opgetrokken ter vervanging van een ouder slot. De bebouwing van het domein Coninxdonck, die in de 19de eeuw grotendeels werd vernieuwd, bewaart alle typische aanhorigheden van een kasteelsite: toegangsbrug met hek tussen pijlers, ijskelders, paardenstallen, koetshuis, personeelswoning , tuinpaviljoen en kasteelhoeve.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Kasteeldomein Coninxdonck

Koningsdonkstraat 116-120 (Gent)
Het huidig kasteel, voormalig buitenverblijf genaamd Coninxdonck, werd in het eerste kwart van de 19de eeuw opgetrokken ter vervanging van een ouder slot. De bebouwing van het domein Coninxdonck, die in de 19de eeuw grotendeels werd vernieuwd, bewaart alle typische aanhorigheden van een kasteelsite: toegangsbrug met hek tussen pijlers, ijskelders, paardenstallen, koetshuis, personeelswoning , tuinpaviljoen en kasteelhoeve.


Is de omvattende vaststelling van

Hoeve

Koningsdonkstraat 120 (Gent)
Omgrachte voormalige hoeve van het semi-gesloten type, gesitueerd in de zuidoostelijke hoek van het omwalde domein van kasteel Coninxdonck. Huidige witgekalkte bakstenen gebouwen onder pannendaken, volgens kadastergegevens daterend van voor 1830, doch door verscheidene latere aanpassingen uitzicht van tweede helft 19de eeuw.