Beschermd monument

Tramstelplaats Sint-Joris-Weert: bijgebouwen

Beschermd monument van 21-06-2005 tot heden
ID: 93   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/93

Besluiten

Station met goederenloods en tramstelplaats
definitieve beschermingsbesluiten: 21-06-2005  ID: 4412

Beschrijving

De bescherming als monument omvat enkele gebouwen van de tramstelplaats van de buurtspoorwegen, met name de locomotievenloods en wagonloods, het gebouwtje met vierkante watertoren, het kolenhok en de lampisterie. Het tramstation werd op 8 juni 1998 reeds als monument beschermd.


Waarden

De verschillende gebouwen van de tramstelplaats: locomotievenloods en loods voor wagons, gebouwtje met watertoren, kolenhok en lampisterie zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

industrieel-archeologische waarde

als een typevoorbeeld van een tramstelplaats van ca.1900 bestaande uit een tramstation met woning (reeds beschermd), een watertoren (gebouwtje met watertoren, kolenhok en lampisterie) en twee loodsen. De gebouwen worden gekenmerkt door o.a. accenten in gele baksteen en typische druipborden aan de overkragende dakvlakken. Daarenboven gaat het om een onderdeel stationssite met zowel een station van de Spoorwegen als met een station en stelplaats van de Buurtspoorwegen. Het gaat hier bijgevolg om een essentieel onderdeel van een zeldzaam wordend voorbeeld van een landelijke stationssite en mobiliteitsknooppunt voor openbaar spoorverkeer zoals dit rond 1900 werd geconcipieerd en tussen de Spoorwegen en de Buurtspoorwegen werd gecoördineerd.

Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

NMVB-tramstation met dienstgebouwen

Stationsstraat 22, 22A, zonder nummer (Oud-Heverlee)
Tramstelplaats van de Buurtspoorwegen van circa 1900 bestaande uit een tramstation met woning, twee loodsen en een watertoren met kolenhok en lampisterie.