Beschermd monument

Kasteeldomein van Boelare: kasteel

Beschermd monument van 01-07-1987 tot heden
ID: 9300   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9300

Besluiten

Kasteel van Boelare met bijhorende gebouwen en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 01-07-1987  ID: 2300

Beschrijving

Het kasteel in het kasteeldomein van Boelare is beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische en artistieke waarde als volgt werden gemotiveerd: “De historische waarde als oorspronkelijk omgracht kasteel aan de oever van de Dender, dat de zetel van de baronie van Boelare herbergde: oorspronkelijk opgericht in renaissancestijl werd het na een brand aangepast in Lodewijk XV-stijl met kalkstenen deuromlijstingen, met waaier en rocaillemotieven; in de loop van de 19de eeuw werd een gekanteelde toren bijgevoegd.
Door de artistieke waarde van de interieurdecoratie die in goede staat verkeert en gekenmerkt wordt door 18de-eeuws stucwerk met rocaillemotieven, grissaille schilderijen met putti’s in de deurstukken, monumentale marmeren schouwen in Lodewijk XV- en XVI-stijl, en goed bewaard 18de-eeuws schrijnwerk van ramen en deuren die een homogeen en waardevol geheel vormen met de interessante gevelarchitectuur.”

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, DO000796, Kasteel van Boelare, advies KCML (1987).

Waarden

Het kasteel van Boelare is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Kasteeldomein van Boelare

Kasteeldreef 3 (Geraardsbergen)
Omgracht kasteel met L-vormig wooncomplex met kern uit het eerste kwart van de 17de eeuw en aanpassingen uit de 18de eeuw. Kapel langs de dreef. Dwarsschuur en stalvleugels uit de 18de eeuw. Portierswoning uit de tweede helft van de 18de eeuw. Tuinhuisje uit het laatste kwart van de 19de eeuw en klein neogotisch tolhuisje.