Beschermd monument

Kasteeldomein van Boelare: dwarsschuur en stalvleugels

Beschermd monument van 01-07-1987 tot heden
ID: 9304   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9304

Besluiten

Kasteel van Boelare met bijhorende gebouwen en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 01-07-1987  ID: 2300

Beschrijving

De aanhorigheden in het kasteeldomein de Boelare, namelijk de dominerende dwarsschuur en de stalvleugels links en rechts hiervan, zijn beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische waarde als volgt werden gemotiveerd: “als 18de-eeuwse schuren onder een leien zadeldak, met steekboogvensters en rondboogdeuren, met omlijsting in gesinterde steentjes en dakvensters met in- en uitzwenkende top.”

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, DO000796, Kasteel van Boelare, advies KCML (1987).


Waarden

De aanhorigheden, zijde een dominerende dwarsschuur en stalvleugels links en rechts hiervan gesitueerd, zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Kasteeldomein van Boelare

Kasteeldreef 3 (Geraardsbergen)
Omgracht kasteel met L-vormig wooncomplex met kern uit het eerste kwart van de 17de eeuw en aanpassingen uit de 18de eeuw. Kapel langs de dreef. Dwarsschuur en stalvleugels uit de 18de eeuw. Portierswoning uit de tweede helft van de 18de eeuw. Tuinhuisje uit het laatste kwart van de 19de eeuw en klein neogotisch tolhuisje.