Kasteeldomein van Boelare: neogotisch tolhuisje

Beschermd monument van 01-07-1987 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Geraardsbergen
Deelgemeente Nederboelare
Straat Kasteeldreef
Locatie Kasteeldreef 3 (Geraardsbergen)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/41018/129.1
  • 4.01/41018/190.1
  • OO000898

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Kasteeldomein van Boelare

Kasteeldreef 3, Geraardsbergen (Oost-Vlaanderen)

Omgracht kasteel gelegen ten noordoosten van het vroegere dorpje Nederboelare in een groene omgeving aan een bocht van de Dender, met uitgestrekt park toegankelijk langs een deels gekasseide populierendreef met neogotische kapel.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Het neogotische tolhuisje in het kasteeldomein van Boelare is beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische waarde als volgt werden gemotiveerd: “als laat 19de-eeuws tolhuisje, gelegen aan de oever van de Dender, met vierkante plattegrond onder een zadeldak, met dakruiter en achtzijdige hoektorentjes en een spitsboogdeur waarrond sporen van neogotische beschildering.”

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, DO000796, Kasteel van Boelare, advies KCML (1987).

Waarden

Het neogotisch tolhuisje is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

artistieke waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.