Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Burgerhuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden
ID: 93061   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/93061

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Vrij gelijkende halsgevel als nummer 12 met twee bouwlagen van drie traveeën onder zadeldak (Vlaamse pannen), volgens archiefstukken te dateren 1705, gerestaureerd door architectenbureel Melle, De Vloed (gevelsteen).


Waarden


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Burgerhuis

Burgstraat 14 (Gent)
Vrij gelijkende halsgevel als nummer 12 met twee bouwlagen van drie traveeën onder zadeldak (Vlaamse pannen), volgens archiefstukken te dateren 1705, gerestaureerd door architectenbureel Melle, De Vloed (gevelsteen).