Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve 't Gaverse

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
93087
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/93087

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Bakstenen boerenwoning (ten oosten) van vijf traveeën en één bouwlaag op gecementeerde plint en afgelijnd met een eenvoudig verankerd en gecementeerd entablement, daterend volgens kadastergegevens van 1876.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve 't Gaverse

Noordhoutstraat 119 (Gent)
Hoeve gelegen in de straatbocht met schuur aan de straatkant. Bakstenen boerenwoning van vijf traveeën en één bouwlaag op gecementeerde plint en afgelijnd met een eenvoudig verankerd en gecementeerd entablement, daterend van 1876.