Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Kasteelpark met bijgebouwen van verdwenen Oud kasteel van Scheldewindeke

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 93095   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/93095

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Kasteelpark met bijgebouwen van het verdwenen zogenaamd "Oud kasteel van Scheldewindeke" of het zogenaamd "Blauw Kasteel". Vermoedelijk in oorsprong een laat-middeleeuwse site met walgracht, volgens De Potter en Broeckaert tot 1780 een kasteel van hardsteen op een motte met wallen. Naar verluidt een voormalig jachthuis of zomerverblijf.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Kasteelpark met bijgebouwen van verdwenen Oud kasteel van Scheldewindeke

Schaperstraat 2-4 (Oosterzele)
Kasteelpark met bijgebouwen van het verdwenen zogenaamd "Oud kasteel van Scheldewindeke" of het zogenaamd "Blauw Kasteel". Vermoedelijk in oorsprong een laat-middeleeuwse site met walgracht, volgens De Potter en Broeckaert tot 1780 een kasteel van hardsteen op een motte met wallen. Naar verluidt een voormalig jachthuis of zomerverblijf.


Is de omvattende vaststelling van

Eikendreef bij Blauw Kasteel

Bosstraat zonder nummer (Gavere)
De eigenlijke hoofdtoegang van het Blauw Kasteel is gelegen aan de Schaperstraat in het zuidenoosten van het domein. Vanuit het kasteelpark is er in noordwestelijke richting een dreef aangelegd in de richting van de Bosstraat. Het is een heraangelegde dreef (2008-2009) met jong plantsoen van zomereiken.