Beschermd monument

Parochiekerk Sint-Antonius

Beschermd monument van 24-01-1944 tot heden
ID: 9313   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9313

Besluiten

Kerken
definitieve beschermingsbesluiten: 24-01-1944  ID: 107

Beschrijving

De bescherming omvat de parochiekerk Sint-Antonius. In 1993 werd ook de oude kerkhofmuur beschermd als monument; de omgeving van de kerk vormt sindsdien een beschermd dorpsgezicht. In 2010 werden twee treuressen op het kerkhof definitief beschermd als monument.


Waarden

De Sint-Antoniuskerk is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

-

historische waarde

in casu oudheidkundige waarde:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Parochiekerk Sint-Antonius

Borsbekestraat zonder nummer (Herzele)
Kruiskerk, voorheen met omringend, ommuurd kerkhof; de kerkhofmuur is bewaard ten westen en ten zuiden, recente groenaanplanting.