Beschermd monument

Pastorie Sint-Maria-Magdalenaparochie met kapel

Beschermd monument van 12-12-2002 tot heden

ID: 9315   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9315

Besluiten

Pastorieën
definitieve beschermingsbesluiten: 12-12-2002  ID: 3987

Beschrijving

De pastorie van de Sint-Maria-Magdalenaparochie is, samen met de tuin en de kapel in de tuin, beschermd als monument.Waarden

De pastorie is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

bestaat uit de kerkelijke verplichting aan de pastoor om na een benoeming op zijn beneficie te gaan wonen. Dat vereiste een 'pastoreel huis'. Deze verplichting werd herhaald tijdens het concilie van Trente waardoor in het begin van de 17de eeuw verschillende pastorieën werden gebouwd. Het is pas ná de seculiere wet van 25 september 1769 dat de meeste pastorieën opgericht werden onder druk van de politieke overheid. De tiendenheffers werden daartoe verplicht. Slechts weinig pastorieën van voor 1769 bleven bewaard wat hen tot bijzondere getuigen én referentiepunten maakt voor de evolutie in de tweede helft van de 18de eeuw. De 19de-eeuwse pastorie, opgetrokken door de gemeente, is het gevolg van Concordaat van 1801. De pastorie hoort door deze historische context samen met de kerk, gemeentehuis en dorpsschool tot de historisch gegroeide dorpskern, de parochie en het collectieve geheugen van de dorpsgemeenschap.

artistieke waarde

in casu architectonische waarde: : bestaat uit het steeds zeer consequent toepassen van de meest moderne structuur, constructie, decoratie en (tuin)aanleg eigen aan de bouwperiode van het pand (van rococo tot neostijlen). De drang naar het nieuwe en moderne resulteerde niet zelden in het herinrichten van één of meerdere kamers met nieuwe vormen, materialen en stijlen. Verschillende pastorieën getuigen van deze architecturale evolutie. In zowel de 18de als eerste helft van de 19de eeuw is de invloed vanuit Frankrijk op de kunst en architectuur in onze contreien zeer duidelijk. Die invloed is zeer duidelijk merkbaar in zowel de toegepaste stijlen als in de 18de-eeuwse formele tuinaanleg waarbij het huis 'entre cour et jardin' geplaatst werd. De typologie kent een zeer specifieke evolutie van dubbelhuis naar vrij grondplan. Typisch en uniek voor de pastorie is de mogelijkheid om de bovenverdieping af te sluiten van de benedenverdieping dankzij een smeedijzeren hek of luik dat van op de verdieping kan gesloten worden. De tuinen getuigen allen van de onverbrekelijke band tussen pastorie en tuin. De zelfvoorzienigheid van de pastoor uitte zich in zowel een sier- als nutstuin. De aanleg is steeds zeer representatief voor de evolutie van formele naar landschappelijke tuin welke in deze periode plaatsvindt. Verschillende tuinen hebben wetenschappelijke waarde meer bepaald dendrologische waarde door hun bijzondere bomenbestand.

artistieke waarde

Pastorie uit 1875-78 op een site waar reeds in 1721 een 'pastoreel huis' werd opgericht. Het pand vormt de laatste fase in de constante aanwezigheid van een pastorie te Sint-Maria-Lierde sinds de eerste helft van de 17de eeuw. De pastorie werd hersteld en uitgebreid in 1946-47. Het pand is een representatief voorbeeld van de architecturale evolutie binnen dit gebouwentype. Het pand is door het behoud van zijn vorm, constructie, indeling en decoratie representatief voor een pastorie uit 1875-78. Naast de pastorie bleven enkele resten van de bijgebouwen van de oudere 18de-eeuwse pastorie bewaard. Ze zijn unieke getuigen van de oude geschiedenis van deze site. Anno 1890 werd een neogotische Sint-Antoniuskapel in de tuin opgetrokken. Deze kapel is representatief voor het kapeltype op het einde van de 19de eeuw.

historische waarde

Pastorie uit 1875-78 op een site waar reeds in 1721 een 'pastoreel huis' werd opgericht. Het pand vormt de laatste fase in de constante aanwezigheid van een pastorie te Sint-Maria-Lierde sinds de eerste helft van de 17de eeuw. De pastorie werd hersteld en uitgebreid in 1946-47. Het pand is een representatief voorbeeld van de architecturale evolutie binnen dit gebouwentype. Het pand is door het behoud van zijn vorm, constructie, indeling en decoratie representatief voor een pastorie uit 1875-78. Naast de pastorie bleven enkele resten van de bijgebouwen van de oudere 18de-eeuwse pastorie bewaard. Ze zijn unieke getuigen van de oude geschiedenis van deze site. Anno 1890 werd een neogotische Sint-Antoniuskapel in de tuin opgetrokken. Deze kapel is representatief voor het kapeltype op het einde van de 19de eeuw.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Pastorie Sint-Maria-Magdalenaparochie met kapel

Dorpstraat 52, zonder nummer (Lierde)
Pastorie gebouwd in 1875-78 op de plaats van de vroegere pastorie. Sint-Antoniuskapel, gelegen in noordhoek van de pastorietuin, opgericht in 1890.