Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Stadswoning

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
93164
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/93164

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Huis van drie traveeën en twee bouwlagen, in het tweede tot derde kwart van de 19de eeuw te dateren.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Stadswoning

Regentiestraat 69 (Sint-Niklaas)
Enkelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen, in het tweede tot derde kwart van de 19de eeuw te dateren.