Beschermd monument

Hoeve met losse bestanddelen: boerenwoning

Beschermd monument van 07-10-1993 tot heden
ID: 9318   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9318

Besluiten

Parochiekerk Sint-Antonius: kerkhofmuur en omgeving en boerenhuis
definitieve beschermingsbesluiten: 07-10-1993  ID: 2557

Beschrijving

De bescherming omvat het boerenhuis ten zuiden van de parochiekerk Sint-Antonius. De dorpswoning is gelegen in de als dorpsgezicht beschermde omgeving van de kerk.Waarden

Het boerenhuis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

als voorbeeld van een 18de-19de-eeuwse dorpswoning met fraaie beraapte gevels.

artistieke waarde

-

historische waarde

in casu documentaire waarde:

Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Hoeve met losse bestanddelen

Borsbekestraat 210 (Herzele)
Kleine hoeve met losstaande hoevegebouwen met boerenhuis van het dubbelhuistype met één bouwlaag van vijf traveeën onder mansardedak, uit het vierde kwart van de 18de eeuw, verhoogd met een halve bouwlaag onder zadeldak in de eerste helft van de 19de eeuw.