Hoeve met losse bestanddelen: boerenwoning

Beschermd monument van 07-10-1993 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Herzele
Deelgemeente Borsbeke
Straat Borsbekestraat
Locatie Borsbekestraat 210 (Herzele)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/41027/126.1
  • 4.01/41027/172.1
  • OO001608

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Hoeve met losse bestanddelen

Borsbekestraat 210, Herzele (Oost-Vlaanderen)

Ten zuidoosten van de kerk, kleine hoeve. Ten zuidwesten, in het verlengde van de ijzeren inrijpoort, boerenhuis met één bouwlaag van vijf traveeën onder mansardedak, uit het vierde kwart van de 18de eeuw, verhoogd met een halve bouwlaag onder zadeldak in de eerste helft van de 19de eeuw.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De bescherming omvat het boerenhuis ten zuiden van de parochiekerk Sint-Antonius. De dorpswoning is gelegen in de als dorpsgezicht beschermde omgeving van de kerk.

Waarden

Het boerenhuis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

als voorbeeld van een 18de-19de-eeuwse dorpswoning met fraaie beraapte gevels.

artistieke waarde

historische waarde

in casu documentaire waarde:
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.