Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Boerenwoning

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
93197
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/93197

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

De volgende adressen worden geacht niet vastgesteld te zijn omdat ze verbouwd of gesloopt zijn:

  • Axelwalle 9 (Oudenaarde)

Ver achterin beboomde en begraasde tuin gelegen boerenhuis van de jaren 1910 heropgebouwd op kern van het derde kwart van de 19de eeuw. Eertijds twee woningen.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Boerenwoning

Axelwalle 9 (Oudenaarde)
Ver achterin beboomde en begraasde tuin gelegen boerenhuis van de jaren 1910 heropgebouwd op kern van het derde kwart van de 19de eeuw. Eertijds twee woningen.