Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Villa

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
93205
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/93205

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Villa uit het eerste kwart van de 20ste eeuw met omhaagd voortuintje met links ervan ijzeren toegangshek naar achterin gelegen bedrijfsgebouwen van de vroegere zeepziederij Goethals.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Villa

Gentsesteenweg 37 (Deinze)
Villa uit het eerste kwart van de 20ste eeuw met omhaagd voortuintje. Dubbelhuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder afgewolfd dak. Achterin gelegen bedrijfsgebouwen van de vroegere zeepziederij Goethals.