Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Parochiekerk Sint-Radegonde

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden
ID: 93210   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/93210

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Enige Belgische kerk toegewijd aan de Heilige Radegonde. Zou gesticht zijn ten tijde van de Heilige Amandus in de 7de eeuw. De oudste delen van de huidige kerk klimmen echter op tot de eerste helft van de 12de eeuw en werden gedeeltelijk op oude funderingen gebouwd.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Parochiekerk Sint-Radegonde

Merendreedorp 22B (Deinze)
Enige Belgische kerk toegewijd aan de Heilige Radegonde. Zou gesticht zijn ten tijde van de Heilige Amandus in de 7de eeuw. De oudste delen van de huidige kerk klimmen echter op tot de eerste helft van de 12de eeuw en werden gedeeltelijk op oude funderingen gebouwd.