Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Woonhuis naar ontwerp van J. Alb. De Bondt

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 93213   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/93213

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Woonhuis in nieuwe zakelijkheid, horende bij de textielfabriek Verbreyt, gebouwd in 1927 naar ontwerp van architect Jan-Albert De Bondt.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Villa Louis Verbreyt

Nijverheidsstraat 50 (Sint-Niklaas)
Woonhuis in nieuwe zakelijkheid, horende bij de textielfabriek Verbreyt, gebouwd in 1927 naar ontwerp van architect Jan-Albert De Bondt.