Parochiekerk Sint-Antonius en omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 07-10-1993 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Herzele
Deelgemeente Borsbeke
Straat Borsbekestraat, Provincieweg, Pastorijstraat
Locatie Borsbekestraat 205, 210-212, Borsbekestraat zonder nummer, Pastorijstraat, Provincieweg (Herzele)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.02/41027/110.1
  • 4.02/41027/112.1
  • DO000854
  • OO001609

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Parochiekerk Sint-Antonius en omgeving

Borsbekestraat 205, 210-212, Borsbekestraat zonder nummer, Pastorijstraat, Provincieweg (Herzele)

Het dorpsgezicht wordt bepaald door het geheel van de parochiekerk, een kloostergebouw met kapel en een boerenwoning.

Is de omvattende bescherming van

Hoeve met losse bestanddelen

Borsbekestraat 210, Herzele (Oost-Vlaanderen)

Ten zuidoosten van de kerk, kleine hoeve. Ten zuidwesten, in het verlengde van de ijzeren inrijpoort, boerenhuis met één bouwlaag van vijf traveeën onder mansardedak, uit het vierde kwart van de 18de eeuw, verhoogd met een halve bouwlaag onder zadeldak in de eerste helft van de 19de eeuw.

Kloostergebouw

Borsbekestraat 205, Herzele (Oost-Vlaanderen)

Sober kloostergebouw, dubbelhuistype met twee bouwlagen van acht traveeën onder schilddak (nok parallel aan de straat, leien), uit de tweede helft van de 19de eeuw.

Parochiekerk Sint-Antonius

Borsbekestraat zonder nummer, Herzele (Oost-Vlaanderen)

Kruiskerk, voorheen met omringend, ommuurd kerkhof; de kerkhofmuur is bewaard ten westen en ten zuiden, recente groenaanplanting.

Twee treuressen als kerkhofbomen

Borsbekestraat (Herzele)

De twee treuressen bevinden zich op het voormalig kerkhof bij de Sint-Antoniuskerk van Borsbeke, in de dorpskern. De twee treuressen vormen duidelijk beeldbepalende objecten in de gemeenschapsruimte bij de kerk en refereren naar de functie van het voormalig kerkhof.

Beschrijving

De bescherming als dorpsgezicht omvat de parochiekerk Sint-Antonius, het voormalige kerkhof met kerkhofmuur, de boerenwoning en het kloostergebouw ten zuiden van de kerksite en het eerste deel van de Pastorijstraat. Binnen de afbakening zijn de kerk, de kerkhofmuur, de boerenwoning en twee treuressen op het kerkhof beschermd als monument.

Waarden

De omgeving van de kerk is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

als typische kleinschalige dorpskom gevormd rondom de kerk met naast de behouden kerkhofmuur nog bewaard kloostergebouw en een open hoeve als voornaamste elementen van het dorpsbeeld.

artistieke waarde

in casu beeldbepalende waarde:
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.