Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Parochiekerk Sint-Antonius en omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 07-10-1993 tot heden

ID: 9322   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9322

Besluiten

Parochiekerk Sint-Antonius: kerkhofmuur en omgeving en boerenhuis
definitieve beschermingsbesluiten: 07-10-1993  ID: 2557

Beschrijving

De bescherming als dorpsgezicht omvat de parochiekerk Sint-Antonius, het voormalige kerkhof met kerkhofmuur, de boerenwoning en het kloostergebouw ten zuiden van de kerksite en het eerste deel van de Pastorijstraat. Binnen de afbakening zijn de kerk, de kerkhofmuur, de boerenwoning en twee treuressen op het kerkhof beschermd als monument.Waarden

De omgeving van de kerk is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

als typische kleinschalige dorpskom gevormd rondom de kerk met naast de behouden kerkhofmuur nog bewaard kloostergebouw en een open hoeve als voornaamste elementen van het dorpsbeeld.

artistieke waarde

in casu beeldbepalende waarde:

Aanduiding van

Is de bescherming van

Parochiekerk Sint-Antonius en omgeving

Borsbekestraat 205, 210-212, zonder nummer, Pastorijstraat , Provincieweg (Herzele)
Het dorpsgezicht wordt bepaald door het geheel van de parochiekerk, een kloostergebouw met kapel en een boerenwoning.


Is de omvattende bescherming van

Hoeve met losse bestanddelen

Borsbekestraat 210 (Herzele)
Kleine hoeve met losstaande hoevegebouwen met boerenhuis van het dubbelhuistype met één bouwlaag van vijf traveeën onder mansardedak, uit het vierde kwart van de 18de eeuw, verhoogd met een halve bouwlaag onder zadeldak in de eerste helft van de 19de eeuw.


Kloostergebouw

Borsbekestraat 205 (Herzele)
Sober kloostergebouw van het dubbelhuistype met twee bouwlagen van acht traveeën onder schilddak, uit de tweede helft van de 19de eeuw. Links, naast het klooster, kapel met recent vernieuwd parement in gevelsteen.


Parochiekerk Sint-Antonius

Borsbekestraat zonder nummer (Herzele)
Kruiskerk, voorheen met omringend, ommuurd kerkhof. Het schip van de laatgotische kruiskerk van 1659 werd ingrijpend gewijzigd in 1774. In 1902, ingrijpende restauratie onder leiding van architect Jules Goethals.


Twee treuressen als kerkhofbomen

Borsbekestraat (Herzele)
De twee treuressen bevinden zich op het voormalig kerkhof bij de Sint-Antoniuskerk van Borsbeke, in de dorpskern. De twee treuressen vormen duidelijk beeldbepalende objecten in de gemeenschapsruimte bij de kerk en refereren naar de functie van het voormalig kerkhof.