Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Gesloten hoeve

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
93232
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/93232

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

De volgende adressen worden geacht niet vastgesteld te zijn omdat ze verbouwd of gesloopt zijn:

  • Vreckom 12 (Ninove)

Gesloten hoeve uit de eerste helft van de 19de eeuw. Bakstenen gebouwen gegroepeerd rondom een rechthoekig, deels gekasseid erf met centrale mestvaalt.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Gesloten hoeve

Vreckom 12 (Ninove)
Gesloten hoeve uit de eerste helft van de 19de eeuw. Bakstenen gebouwen gegroepeerd rondom een rechthoekig, deels gekasseid erf met centrale mestvaalt.