Beschermd monument

Sluizencomplex

Beschermd monument van 10-06-1992 tot heden
ID: 9324   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9324

Besluiten

Sluizencomplex: deel
definitieve beschermingsbesluiten: 10-06-1992  ID: 2434

Beschrijving

De bescherming als monument van het sluizencomplex omvat de westelijke schutsluis met inbegrip van de sluismuren en hun afdekking en de sluisdeuren; de centraal gelegen grote stuw met inbegrip van de sluismuren met hun afdekking en het erboven gelegen bedieningshuisje; de oostelijk gelegen kleine vierdelige stuw met inbegrip van de sluismuren met hun afdekking, de deuren, het ophaalsysteem en het borst- en regelwerk en de noordelijke verbindingsmuur tussen de twee voornoemde sluizen en de bekleding met kasseistenen.

Het beschermingsdossier motiveert de bescherming als volgt: “Het sluizencomplex is beschermd als monument omwille van de industrieel-archeologische waarde van het geheel als voorbeeld van een sluizencomplex uit 1868.”

  • Onroerend Erfgoed Industrieel Erfgoed, DO000830, Sluizencomplex, beschermingsdossier (DE SCHEPPER J., 1992).

Waarden

Het sluizencomplex (de westelijke schutsluis met inbegrip van de sluismuren en hun afdekking en de sluisdeuren; de centraal gelegen grote stuw met inbegrip van de sluismuren met hun afdekking en het erboven gelegen bedieningshuisje; de oostelijk gelegen kleine vierdelige stuw met inbegrip van de sluismuren met hun afdekking, de deuren, het ophaalsysteem en het borst- en regelwerk; de noordelijke verbindingsmuur tussen de twee voornoemde sluizen en de bekleding met kasseistenen) is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu documentaire waarde:

industrieel-archeologische waarde

-

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Sluis- en stuwenstelsel

Sasweg zonder nummer (Geraardsbergen)
Het huidige sluizencomplex uit 1868 is de vervanging van een schutsluis met twee puntdeuren. De huidige sluis is een combinatie van een grote en een kleine stuw. Op het eilandje staat een bakstenen sluiswachtershuisje.