Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Molenaarshoeve

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 93244   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/93244

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Vroegere molenaarshoeve. Achterin in bochtige straataftakking gelegen voormalige brouwerij uit eind 18de-begin 19de eeuw met latere aanpassingen en dienstgebouwen.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Molenaarshoeve

Zonnestraat 30 (Wortegem-Petegem)
Achterin in bochtige straataftakking gelegen voormalige brouwerij uit eind 18de-begin 19de eeuw met latere aanpassingen en dienstgebouwen. Middenin erf, grote rechthoekig mestvaalt. Ten noordoosten, terp met in 1940 afgebrande stenen windmolen zogenaamde "Stenenmolen" uit einde 18de eeuw.