Beschermd monument

Pastorie Sint-Pieterparochie

Beschermd monument van 12-12-2002 tot heden
ID: 9325   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9325

Besluiten

Pastorieën
definitieve beschermingsbesluiten: 12-12-2002  ID: 3987

Beschrijving

De pastorie van de Sint-Pieterparochie is beschermd als monument.


Waarden

De pastorie is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

bestaat uit de kerkelijke verplichting aan de pastoor om na een benoeming op zijn beneficie te gaan wonen. Dat vereiste een 'pastoreel huis'. Deze verplichting werd herhaald tijdens het concilie van Trente waardoor in het begin van de 17de eeuw verschillende pastorieën werden gebouwd. Het is pas ná de seculiere wet van 25 september 1769 dat de meeste pastorieën opgericht werden onder druk van de politieke overheid. De tiendenheffers werden daartoe verplicht. Slechts weinig pastorieën van voor 1769 bleven bewaard wat hen tot bijzondere getuigen én referentiepunten maakt voor de evolutie in de tweede helft van de 18de eeuw. De 19de-eeuwse pastorie, opgetrokken door de gemeente, is het gevolg van Concordaat van 1801. De pastorie hoort door deze historische context samen met de kerk, gemeentehuis en dorpsschool tot de historisch gegroeide dorpskern, de parochie en het collectieve geheugen van de dorpsgemeenschap.

artistieke waarde

in casu architectonische waarde: : bestaat uit het steeds zeer consequent toepassen van de meest moderne structuur, constructie, decoratie en (tuin)aanleg eigen aan de bouwperiode van het pand (van rococo tot neostijlen). De drang naar het nieuwe en moderne resulteerde niet zelden in het herinrichten van één of meerdere kamers met nieuwe vormen, materialen en stijlen. Verschillende pastorieën getuigen van deze architecturale evolutie. In zowel de 18de als eerste helft van de 19de eeuw is de invloed vanuit Frankrijk op de kunst en architectuur in onze contreien zeer duidelijk. Die invloed is zeer duidelijk merkbaar in zowel de toegepaste stijlen als in de 18de-eeuwse formele tuinaanleg waarbij het huis 'entre cour et jardin' geplaatst werd. De typologie kent een zeer specifieke evolutie van dubbelhuis naar vrij grondplan. Typisch en uniek voor de pastorie is de mogelijkheid om de bovenverdieping af te sluiten van de benedenverdieping dankzij een smeedijzeren hek of luik dat van op de verdieping kan gesloten worden. De tuinen getuigen allen van de onverbrekelijke band tussen pastorie en tuin. De zelfvoorzienigheid van de pastoor uitte zich in zowel een sier- als nutstuin. De aanleg is steeds zeer representatief voor de evolutie van formele naar landschappelijke tuin welke in deze periode plaatsvindt. Verschillende tuinen hebben wetenschappelijke waarde meer bepaald dendrologische waarde door hun bijzondere bomenbestand.

artistieke waarde

Pastorie gebouwd in 1869 ter vervanging van de 18de-eeuwse pastorie. Het dubbelhuis vormt de laatste fase in de aanwezigheid van een pastorie te Schorisse sinds 1640. Het alleenstaand dubbelhuis is naar vorm, constructie en indeling zeer representatief voor een pastorie uit de tweede helft van de 19de eeuw. De rijke aankleding van het interieur met wanden plafondschilderingen, vloeren, schouwen, haarden, trap en stucwerk is uniek. De gebruikte stijlen zijn eigen aan het romantisme met zijn eclectisme gevormd uit neo-Lodewijk-XVI, neorococo, neogotiek en neoromaanse stijl.

historische waarde

Pastorie gebouwd in 1869 ter vervanging van de 18de-eeuwse pastorie. Het dubbelhuis vormt de laatste fase in de aanwezigheid van een pastorie te Schorisse sinds 1640. Het alleenstaand dubbelhuis is naar vorm, constructie en indeling zeer representatief voor een pastorie uit de tweede helft van de 19de eeuw. De rijke aankleding van het interieur met wanden plafondschilderingen, vloeren, schouwen, haarden, trap en stucwerk is uniek. De gebruikte stijlen zijn eigen aan het romantisme met zijn eclectisme gevormd uit neo-Lodewijk-XVI, neorococo, neogotiek en neoromaanse stijl.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Pastorie Sint-Pieterparochie

Zottegemstraat 22 (Maarkedal)
Pastorie met voortuintje en ruime achterliggende pastorietuin, gebouwd circa 1869 naar ontwerp van architect Edmond de Perre-Montigny.