Beschermd monument

Hof ter Vierschaar

Beschermd monument van 03-09-1981 tot heden
ID: 9326   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9326

Beschrijving

Hof ter Vierschaar is beschermd als monument.

In het beschermingsdossier wordt de architectuurhistorische waarde van het pand als volgt gemotiveerd: als oorspronkelijk geheel omwald hof met woonhuis uit de eerste helft van de 17de eeuw, met kruiskozijnen in de ramen en witstenen deuromlijsting en oculus, het geheel in de late 17de eeuw en midden 19de eeuw aangepast.

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, Beschermingsdossier DO000656, Geografisch pakket Sint-Gillis-Waas (S.N., 1981).


Waarden

Hof ter Vierschaar is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:

Aanduiding van

Is de bescherming van

Hof ter Vierschaar

Gentstraat 33 (Sint-Gillis-Waas)
Oorspronkelijk volledig omwald hof met woonhuis en dwarsschuur. Ruim begraasd voorerf.