Hoeve Hof de Meierij

Beschermd monument van 04-06-1981 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Herzele
Deelgemeente Hillegem
Straat Diepestraat
Locatie Diepestraat 21, Diepestraat 21a (Herzele)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/41027/114.1
  • 4.01/41027/174.1
  • OO001611

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Hoeve Hof de Meierij

Diepestraat 21, 21a, Herzele (Oost-Vlaanderen)

Grote hoeve gelegen in een open, lichtgolvend landschap. Witgeschilderde bakstenen gebouwen op gepikte plinten onder aaneengesloten pannen zadeldaken, gegroepeerd rondom een gekasseide en geasfalteerde binnenplaats met vaalt; jaartal 1782 op gevelsteen in de zijpuntgevel van de stalvleugel, grosso modo geldig voor alle hoevegebouwen.

Beschrijving

De bescherming omvat de gesloten hoeve Hof de Meierij. De omgeving rond de Diepestraat en Ledebergstraat, met de kerk, pastorie en Hof de Meierij is beschermd als dorpsgezicht.

Het beschermingsdossier motiveert de architecturale waarde van Hof de Meierij als volgt: "als pachthof van het gesloten hoevetype uit het laatste kwart van de 18de eeuw, bestaande uit vier vleugels rond een binnenplaats, met witgeschilderde baksteengevels en jaartal op gevelsteen in de stalvleugel.

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, Beschermingsdossier DO000642, Hof de Meierij, oude pastorie en dorpskom (S.N., 1981).

Waarden

Het hof de Meierij is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.