Pastorie

Beschermd monument van 04-06-1981 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Herzele
Deelgemeente Hillegem
Straat Ledebergstraat
Locatie Ledebergstraat 117 (Herzele)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/41027/113.1
  • 4.01/41027/175.1
  • OO001612

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Pastorie

Ledebergstraat 117, Herzele (Oost-Vlaanderen)

Voormalige pastorie gelegen in deels ommuurde tuin. Dubbelhuistype met één bouwlaag van vijf traveeën onder steil gebogen zadeldak, daterend van 1750, jaartal aangebracht op cartouche boven de deur van de voorgevel.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De bescherming omvat de 18de-eeuwse pastorie. De omgeving rond de Diepestraat en Ledebergstraat, met de kerk, pastorie en Hof de Meierij is beschermd als dorpsgezicht.

Het beschermingsdossier motiveert de architecturale waarde van de pastorie als volgt: "als pastorie uit het midden van de 18de eeuw, gebouwd in baksteen met aanpassingen uit de 19de eeuw, met beluikte vensters in registers van beschilderde banden en een dakkapel uit de 19de eeuw met houten windborden."

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, Beschermingsdossier DO000642, Hof de Meierij, oude pastorie en dorpskom (S.N., 1981).

Waarden

De oude pastorie is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.