Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hof ter Heide

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden
ID: 93290   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/93290

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Hoeve met losse bestanddelen uit de 18de eeuw. Eenvoudig ijzeren toegangshek aan twee gemetste, overhoekse gewitte bakstenen hekpijlers met baksteendecoratie en hardstenen dekplaat. Ten noorden van de toegang achter het voorerf opgericht zuid georiënteerd boerenhuis van één bouwlaag en zes traveeën met zadeldak.Waarden


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hof ter Heide

Van Laetestraat 2 (Merelbeke)
Hoeve met losse bestanddelen uit de 18de eeuw. Eenvoudig ijzeren toegangshek aan twee gemetste, overhoekse gewitte bakstenen hekpijlers met baksteendecoratie en hardstenen dekplaat. Ten noorden van de toegang achter het voorerf opgericht zuid georiënteerd boerenhuis van één bouwlaag en zes traveeën met zadeldak.