Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Touwslagerij Vermeire

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 93306   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/93306

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Voormalige fabrieksgebouwen van de touwslagerij Vermeire, nu onder meer in gebruik als handelszaak en magazijnen.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Touwslagerij Vermeire

Damstraat zonder nummer (Hamme)
Voormalige fabrieksgebouwen van de touwslagerij Vermeire: machinehuis van 1904, daarnaast hoge hangar, na brand omstreeks 1950 vernieuwd en bedrijfsgebouw onder zeven raekemdaken.