Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Convent Ter Steenen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 93311   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/93311

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Voorheen zogenaamd "Convent Ter Steenen", markant complex, thans opgesplitst in vier woningen, per twee gekoppelde gevels daterend van 1630-31, 1641-42 en 1663-64.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Convent Ter Steenen

Jan Verspeyenstraat 3, Sophie Van Akenstraat 56-58 (Gent)
Voorheen zogenaamd "Convent Ter Steenen", markant complex, thans opgesplitst in vier woningen, per twee gekoppelde gevels daterend van 1630-31, 1641-42 en 1663-64.